• ข่าววิศวกรรมเกษตรจากสื่อ Copy

  ย่างเข้าเดือน 6 ฝนก็ตกพรำๆ … ฤดูฝนชุ่มฉ่ำกลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้ง หลายคนชอบฤดูนี้เพราะอากาศเย็นสบาย แต่อีกหลายๆ คนก็ไม่โปรดสักเท่าไรกับความชื้นแฉะที่ฝนพามา รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กำลังชื่นชมผลิตผลที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปในช่วงหน้าร้อน ต้องเร่งหอบข้าวหนีฝนเพราะนอกจากจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายแล้ว “ความชื้นในข้าว” ยังทำให้ราคาขายถูกลดต่ำลงไปอีก

 • ข่าววิศวกรรมเกษตรจากสื่อ

  ย่างเข้าเดือน 6 ฝนก็ตกพรำๆ … ฤดูฝนชุ่มฉ่ำกลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้ง หลายคนชอบฤดูนี้เพราะอากาศเย็นสบาย แต่อีกหลายๆ คนก็ไม่โปรดสักเท่าไรกับความชื้นแฉะที่ฝนพามา รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กำลังชื่นชมผลิตผลที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปในช่วงหน้าร้อน ต้องเร่งหอบข้าวหนีฝนเพราะนอกจากจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายแล้ว “ความชื้นในข้าว” ยังทำให้ราคาขายถูกลดต่ำลงไปอีก

 • งานสัมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร (Israel’s Agro-technologies Business Delegation to Thailand)

  เนื่อง จากฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ ได้เชิญผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรจากประเทศอิสราเอลมาเยือนประเทศไทยใน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคโนโลยีของอิสราเอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ เพื่อมองหาคู่ค้าและโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทย

 • ภาพกิจกรรมในงาน ISRMAX ASIA2014

  ชมภาพบรรยากาศภายในงาน ISRMAX ASIA2014ได้ที่นี่

 • ISRMAX EXPO 2014

  กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ISRMAX EXPO 2014  ระหว่างวันที่ 29-31สิงหาคม 2557  ณ.อิมแพ็ค เมืองทองธานี (hall8) หัวข้อ ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

 • เครื่องจักรกลการเกษตร ใช้ถูกวิธี 10 ปี ไม่มีซ่อม

  แต่ละปี เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรค่อนข้างสูงเนื่อง จากขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างถูกวิธี และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรมีคำแนะนำในการ บำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรอย่างถูกวิธี 10 ปี ไม่มีซ่อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเกษตรกร ทั้งก่อนใช้งาน ขณะใช้งาน และดูแลรักษาหลังใช้งานด้วย