ติดตามดูแผนที่ดาวเทียมแสดงจุดความร้อนซึ่งมีโอกาสเป็นบริเวณที่เกิดไฟไหม้ได้จาก ที่นี่