ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอกส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ในหัวข้อ
– พลังงานทางเลือก
– เครื่องจักรกลทางการเกษตร
– เครื่องมือทางการแพทย์
ชิงเงินรางวัลทั้งหมดมูลค่า 3 แสนบาท
โดยจะดำเนินการประกวดและตัดสินสิ่งประดิษฐ์ ในวันที่ 25-26 กันยายน 2557
สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557
ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.Facebook.com/ICHIED2014
Email : ichied2014@gmail.com
โทร. 086-778-3931