กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ISRMAX EXPO 2014  ระหว่างวันที่ 29-31สิงหาคม 2557  ณ.อิมแพ็ค เมืองทองธานี (hall8) หัวข้อ ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

โดยมีหัวข้อนิทรรศการประกอบด้วย 1 การส่งเสริมการใช้เครื่องมือไถระเบิดดินดานในพืชไร่  2 การส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวทดแทนการเผา 3 การส่งเสริมระบบให้นํ้าพืช และ 4 การส่งเสริมช่างซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรท้องถิ่น โดยมี องคมนตรี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ ประธานพิธีเปิดงาน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร